Rectangle 6 Copy Created with Sketch. Shape Created with Sketch. Shape Created with Sketch. Download Created with Sketch. rect5108-8 Created with Sketch. rect5186 Created with Sketch.

Helft Belgische werknemers ontevreden over sfeer op het werk

13 May 2020

Complimentendag: een goed begin, maar nood aan structurele aanpak van werksfeer

Antwerpen, 27 februari 2020 – Werknemers hechten veel belang aan hoe ze zich voelen op het werk, maar in de praktijk blijft slechts 1 op 2 werknemers tevreden met de werksfeer. Dat blijkt uit een grootschalige bevraging van Mensura, de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. Door een compliment te geven kan je de eerste stap zetten richting een betere sfeer op het werk. Beter is evenwel om structureel te bekijken hoe je de werksfeer kan optimaliseren.

Amper de helft (51 procent) van de Belgische werknemers is tevreden met de sfeer op het werk, zo blijkt uit de bevraging bij ruim 41.500 respondenten. 37 procent geeft aan dat het beter kan en 14 procent geeft aan dat het ronduit niet oké is met de sfeer op het werk.

Schril contrast

De bevindingen staan in schril contrast met hoe belangrijk de respondenten de sfeer op het werk vinden. Maar liefst 4 op 5 werknemers is het erover eens: een goede sfeer op het werk is zeer tot extreem belangrijk.

Griet Knudde, preventiedeskundige psychosociaal welzijn bij Mensura: “Qua sfeer op het werk lijkt er nog heel wat ruimte voor verbetering. Actief inzetten op een goede werksfeer is een belangrijke manier om psychosociale risico’s op het werk aan te pakken – wat trouwens een wettelijke verplichting is. Het zal ervoor zorgen dat prestaties verbeteren, betrokkenheid en engagement de hoogte in gaan, en dat ziekteverzuim daalt. Daar tegenover staat dat het niet of onvoldoende aanpakken van psychosociale risico’s significant de kans vergroot op stress, burn-out, ongewenst gedrag en ongevallen.”

De bevraging legt ook een pijnpunt bloot wat betreft steun en waardering door collega’s. Meer dan een derde (35 procent) van de bevraagde werknemers ervaart niet genoeg tot helemaal geen steun en waardering. Nochtans vindt een grote meerderheid aanmoediging en toegankelijkheid van leidinggevenden erg belangrijk.

Tot slot blijkt amper 51 procent van de bevraagde werknemers tevreden met de organisatiecultuur op de werkvloer – de waarden, normen en manier van omgaan met elkaar. Nochtans geeft ook hier weer meer dan driekwart (78 procent) aan dat deze organisatiecultuur zeer belangrijk is.

Heel individueel

Werknemers hechten duidelijk veel belang aan hoe ze zich voelen op het werk, maar zouden zich in de praktijk nog een pak beter kunnen voelen dan vandaag het geval is. Naar aanleiding van Complimentendag (1 maart) stipt Mensura graag aan dat een compliment een goed begin is (verderop enkele tips), maar dat het beter is om structureel te bekijken hoe je de sfeer op het werk kan optimaliseren.

Griet Knudde: “Regelmatig oprechte complimenten uitdelen is een goed begin om de sfeer op het werk te verbeteren, maar om echt impact te hebben, moet je dat structureel aanpakken. Het is belangrijk om te beseffen dat iedereen een eigen invulling geeft aan wat een ‘goede sfeer’ inhoudt. Structureel werken aan de sfeer op het werk houdt daarom in dat je iederéén betrekt en bevraagt, dat je samen onderzoekt wat de noden, behoeftes, knelpunten en positieve aspecten zijn.”

“Op basis daarvan werk je een plan uit met groeps- en individuele initiatieven. Je creëert een omgeving waarbinnen individuele verschillen gerespecteerd worden. Met een regelmatige check volg je op of de initiatieven nog werken, of als ze bijsturing nodig hebben. Een gezamenlijke aanpak heeft als bijkomend voordeel dat iedereen een stukje verantwoordelijkheid draagt. Met Complimentendag alleen komen we er niet, maar het blijft een nuttige impuls om je directe collega’s op een sympathieke manier te laten weten wat je aan hen waardeert.”

Een compliment geven? Enkele tips:

• Gouden regel: zorg dat je compliment oprecht is.

• Geef een persoonlijke mening en bezorg de boodschap in de ik-vorm.

• Richt je tot iemand specifiek, hoe goed bedoeld een compliment aan het hele team ook kan zijn.

• Benoem concreet wat je bewondert en vermijd algemeenheden als “Ik vind je een goede collega”.

• Doe het op een manier die bij je past. Liever een briefje op de bureau dan de boodschap mondeling overbrengen? Geen enkel probleem!

• Doe het op een manier die bij de ontvanger past: hou rekening met verschillende persoonlijkheden.

• Opgelet met overdreven enthousiasme, dat komt weinig natuurlijk en oprecht over (tenzij dat natuurlijk bij jou past).

Press contacts

Photos

Stay up to date - subscribe to our news: